ตำรวจน้ำ กองกำกับการ8 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ (Sub-Division 8 Marine Police Division)feed
King
marinepolice

ตำรวจน้ำปัตตานี…โครงการพัฒนาชุมชน

เปิดอ่าน 1,652 views
 

ตำรวจน้ำปัตตานี…ส.รน.2 กก.7 บก.รน. จัดทำโครงการพัฒนาทำความสะอาดถนนและท่าเทียบเรือสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ได้ทำความสะอาดถนนและท่าเทียบเรือสาธารณะที่บริเวณท่าเทียบเรือใหม่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี…

01