ตำรวจน้ำ กองกำกับการ8 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ (Sub-Division 8 Marine Police Division)feed
King
marinepolice

โครงการส่งเสริมข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม

เปิดอ่าน 1,596 views
 

ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน. ซึ่ง พ.ต.ท.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างเรียง่าย

สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามหลักปรัชญา” เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เช่นเลี้ยงเป็ด,ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

01

1907281_719892164728652_3484417407788436018_n