ตำรวจน้ำ กองกำกับการ8 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ (Sub-Division 8 Marine Police Division)feed
King
marinepolice

ส.รน.1 กก.8 บก.รน.

มิถุนายน

28

2017

กก.8 บก.รน. ร่วมกรมอุทยานแห่งชาติ ทำการฝึกซ้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

  เมื่อวันนี้(28 มิ.ย.60) เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ นำโดย พ.ต.อ.สุเทพ โตอิ้ม ผกก.8 บก.รน. พ.ต.ท.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ รอง ผกก.8 บก.รน. พ.ต.ต.ทศพล มนทสิทธิ์ สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน. และจนท.ตร.ในสังกัด ส.รน.3ฯ   พร้อมเรือตรวจการณ์ 814 และเรือยาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และร่วมสาธิตการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ มีกรมอุทยานแห่งชาติ

กรกฎาคม

11

2014

โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจน้ำระนอง 2557

    วันนี้(11ก.ค.57)เวลา 14.00น. พ.ต.ท. นิรัตน์ ช่วยจิตต์ หัวหน้านสถานีตำรวจน้ำระนอง พร้อมเจ้าหนาที่ ส.รน.1กก.8บก.รน.ได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจน้ำระนอง 2557 ณ.ห้องประชุมตำรวจน้ำระนอง

กรกฎาคม

10

2014

แผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน ตร. ร่วมกันบวชป่า(ต้นโกงกาง)

  วันนี้(10 ก.ค.57)เวลา11.30น ข้าราชการตำรวจ ส.รน.1 กก.8 บก.รน.ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน ตร. ร่วมกันบวชป่า(ต้นโกงกาง) ณ.สำนักงานป่าชายเลน (ท่าด่าน)ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

เมษายน

25

2014

มอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่น ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.

  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของ ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ พ.ต.ท.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.มอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจซึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ

เมษายน

14

2014

โครงการส่งเสริมข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม

  ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน. ซึ่ง พ.ต.ท.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างเรียง่าย สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามหลักปรัชญา” เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เช่นเลี้ยงเป็ด,ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

เมษายน

11

2014

ส.รน.1 กก.8 บก.รน. ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

  วันนี้(11เม.ย.57) เวลา 09.00น จนท.ตร. ส.รน.1 กก.8 บก.รน.ร่วมกับข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ และปชช.ในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ณ พื้นที่ป่าตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง

เมษายน

3

2014

ส.รน.1กก.8 บก.รน.ออกตรวจ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

  วันนี้ (3 เม.ย.57) เวลา 09.00น. จนท.ตำรวจ ส.รน.1 กก.8 บก.รน.ออกตรวจดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือโดนสารเกาะช้าง-เกาะพยาม จว.ระนอง ได้ตรวจเรือโดยสาร   1.เรือทรัพย์พูลเพิ่ม ผู้โดยสาร 55 คน 2.เรือแลตะวัน ผู้โดยสาร 20 คน 3.เรือนิธิพร ผู้โดยสาร 27 คน 4.เรือฟูเฟื่อง ผู้โดยสาร 17 คน รวมนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสาร

มีนาคม

26

2014

พ.ต.ท.จักรี เมฆอำพลสุทธิ์ ทบทวนการฝึกแบบบุคคลท่ามือเปล่า

  วันนี้(26 มี.ค.57) เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.จักรี เมฆอำพลสุทธิ์ อำนวยการฝึก ทบทวนการฝึกแบบบุคคลท่ามือเปล่า จนท.ตำรวจ ส.รน.1 กก.8 บก.รน.

มีนาคม

15

2014

โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.

    โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.ซึ่ง พ.ต.ท.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ ขึ้น

กุมภาพันธ์

15

2014

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ของข้าราชการตำรวจน้ำระนอง

  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ของข้าราชการตำรวจน้ำระนอง ร่วมกับทหารเรือ หน่วยงานอื่นๆและประชาชน นักเรียน ที่บ้านเกาะหาดทรายดำ อ.เมือง จ.ระนอง