ตำรวจน้ำ กองกำกับการ8 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ (Sub-Division 8 Marine Police Division)feed
King
marinepolice
 

ประชาชน นักท่องเที่ยว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน

กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ

ที่อยู่ : เลขที่ 473 ถ.ภูเก็ต ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัด.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076211883, 076214368
ติดต่ออีเมล์ : info@marinepolice8.com
Website : http://www.marinepolice8.com

Sub-Division 8 Marine Police Division

กองกำกับการ8
กองบังคับการตำรวจน้ำ